Privacy policyPRIVACY STATEMENT

Voor AMICA Bed & Breakfast is een zorgvuldige omgang met gegevens van klanten en bezoekers van de website belangrijk. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt AMICA Bed & Breakfast zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

For AMICA Bed & Breakfast is a careful handling of information from customers and visitors to the website is important. Personal information is processed secured. This keeps AMICA Bed & Breakfast itself to the requirements of the Data Protection Act.

VASTLEGGEN VAN GEGEVENS

In het kader van de dienstverlening legt AMICA Bed & Breakfast gegevens vast in een bestand. AMICA Bed & Breakfast gebruikt gegevens van klanten voor de uitvoering van haar dienstverlening en om klanten van AMICA Bed & Breakfast op de hoogte te houden van informatie aangaande de dienstverlening en eventueel interessante aanbiedingen van producten en diensten van AMICA Bed & Breakfast. Hierbij houdt AMICA Bed & Breakfast rekening met voorkeuren van haar klanten.

In the context of service explains AMICA Bed & Breakfast data in a file. AMICA Bed & Breakfast uses data from customers in respect of the implementation of its service and to customers of AMICA Bed & Breakfast to keep abreast of information regarding the service and possibly interesting offers of products and services of AMICA Bed & Breakfast. This beholds AMICA Bed & Breakfast regarding the preferences of its customers.

BEZOEKERS STATISTIEKEN

Op de website van AMICA Bed & Breakfast worden ook algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat AMICA Bed & Breakfast haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

On the website of AMICA Bed & Breakfast are also General visitor data tracked, such as the most requested pages. The purpose of this is to optimize the design of the website so that AMICA Bed can optimize its services.

DATA BEVEILIGING

AMICA Bed & Breakfast maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

AMICA Bed & Breakfast uses security procedures, to prevent unauthorized access to personal information.

ONDER VOORBEHOUD

AMICA Bed & Breakfast behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

AMICA Bed & Breakfast reserves the right to make changes to the privacy statement.

OVERIG

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met AMICA Bed & Breakfast via ons contactformulier.

If you have any questions about our privacy policy, please contact AMICA Bed & Breakfast by using our contact form.