Omgeving

Sonnemare of Sunnonmeri

Zonnemaire is genoemd naar Sonnemare of Sunnonmeri, het water tussen de eilanden Bommenede en Schouwen. Zowel "Sonne" als "Mare" betekent water. Toen men de betekenis van Sonne niet meer begreep werd Mare er aan toegevoegd.[1] Nadat in 1374 de noordelijke Gouwe was afgedamd, verzandde dit water snel, waarna het in 1401 werd ingepolderd. Vroeger werd er in de polder veel meekrap verbouwd.


1682

In 1682 werd het voortdurend door overstromingen geteisterde Bommenede definitief verlaten. Het grootste deel van de bewoners vestigde zich aan de dijk bij Zonnemaire. Tot 1865 was dit Nieuw-Bommenede een zelfstandige gemeente, waarna het bij Zonnemaire werd gevoegd. De kerk is gebouwd in 1867, als vervanging van de 15e eeuwse kerk die in 1866 was afgebroken. Korenmolen De Korenbloem is een stellingmolen uit 1873.


Pieter Zeeman

Een buste van Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman, in 1950 geschonken door Amsterdam, staat naast zijn geboortehuis.


Van de circa 715 inwoners zijn er 520 werkzaam waarvan 320 fulltime. De grootste bronnen van werkgelegenheid zijn de sector handel en reparatie, de agrarische sector (met 30 bedrijven) en de sector Recreatie en Toerisme (met 12 campings en 1 recreatiewoning). Zonnemaire telt 7 rijksmonumenten.
(bron:
Wiki)

Tip!

NEELTJE JANS

De Deltawerken zijn een verdedigingssysteem in Nederland tegen hoogwater uit zee dat in het bijzonder voor de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt.
Aan de Deltawerken is in totaal 57 jaar gebouwd, bij de oplevering van de Maeslantkering in 1997 werd het project compleet verklaard. Het werkelijke einde van de Deltawerken vond plaats op dinsdag 24 augustus 2010 met de officiële ingebruikname van het laatste opgehoogde stukje zeedijk bij de Friese stad Harlingen, de Harlingsekeerdam. Men kan dus stellen dat vanaf 24 augustus 2010 heel Nederland beschermd is tegen het water zoals dat werd voorgeschreven door de Deltawet. De Deltawet schrijft de hoogte en sterkte voor van de verschillende Nederlandse kunstwerken. Deze deltahoogte is een hoogte die per plaats kan verschillen. De formule is vastgelegd in de Deltawet.

1953

Het museum probeert een beeld te geven van wat er is gebeurd tijdens en na de overstroming van 1 februari 1953. Het museum is gevestigd in de vier caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijken. Het sluiten vond plaats op 6 november 1953. De donateurs zijn verenigd in de "Vrienden van het Watersnoodmuseum ".  Zij hebben gratis toegang.

ZIERIKZEE

Zierikzee sinds 1971 een beschermd stadsgezicht, staat bekend als monumentenstad. Voor een relatief kleine stad telt Zierikzee een groot aantal monumenten, 568. Het bekendste monument is de Sint-Lievensmonstertoren, die in de volksmond ook wel de Dikke Toren wordt genoemd. Deze toren lijkt als twee druppels water op de Sint-Romboutstoren in Mechelen.